Päivän namupalat
hakemistoon

MusicInPPC

27.3.98 - Simo Koivukoski

(kuva)

MusicInPPC on MPEG audio layer I-III -kooderi PowerPC:lle. Se on käänetty suoraan alkuperäisen MPEG-audiokooderin lähdekoodeista. Sen käynnistämiseen tarvitaan runelf-komento ja pinon koko pitää olla vähintään 50000. PowerPC piristää mukavasti raskasta MPEG-pakkausta, eikä 604e:llä taustalla tapahtuva pakkaaminen havaittavasti häiritse 68k-puolen moniajoa.

MusicInPPC sisältää seuraavanlaiset optiot:

usage: musicin.elf [-l lay][-m mode][-p psy][-s sfrq][-b br][-d emp]
     [-c][-o][-e] inputPCM [outBS]
where
 -l lay  use layer <lay> coding  (dflt  2)
 -m mode channel mode : s/d/j/m  (dflt  s)
 -p psy  psychoacoustic model 1/2 (dflt  1)
 -s sfrq input smpl rate in kHz  (dflt 44.1)
 -b br  total bitrate in kbps  (dflt highest)
 -d emp  de-emphasis n/5/c    (dflt  n)
 -c    mark as copyright
 -o    mark as original
 -e    add error protection
 inputPCM input PCM sound file (standard or AIFF)
 outBS  output bit stream of encoded audio (dflt inName+.mpg)

MusicInPPC on freewarea ja vaatii vähintään PowerPC:n ja AmigaOS 3.x:n.