Hallituksen kokous 1/2000
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                  KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 1999-2000
                               2.4.2000

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2000


AIKA      1. tammikuuta - 2. huhtikuuta

PAIKKA     Internet-postituslista

LÄSNÄ      Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Timo Kemppaala
        Oliver Kruusi
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Janne Pikkarainen
        Anu Seilonen
        Tapani Tanskanen
        Paula-Christiina Wirtanen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä postituslistallaan ja IRC-kokouksissaan 1.1.-2.4.2000 käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen postituslista tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Yhdistyksen tiliasioiden hoito etenee. Janne Sirén ottaa työstettäväkseen tilinpäätösten tekemisen tilikausilta 1994-1999. Asiakirjojen valmistumisen ja tilintarkastajien niille antaman hyväksynnän jälkeen järjestetään kevätkokous vastuuvapauden myöntämistä varten kahdelle aiemmalle hallitukselle. Sen jälkeen tiliasioiden hoito ja siihen liittyvä jäsentietokannan ylläpitotehtävä tulevat meneillään olevan ja tulevien tilikausien osalta todennäköisesti siirtymään Jarmo Piipolle.

Taustaselvittely uuden Saku-tapahtuman järjestämisen mahdollisuuksista jatkuu. Alustavien kyselyjen perusteella kiinnostusta tapahtumaa kohtaan on ainakin periaatteessa olemassa niin järjestäjien, Amiga-jälleenmyyjien kuin yleisönkin taholta. Valitettavasti myös yhdistyksen rahatilanne sanelee järjestämiselle omat ehtonsa, eikä ainakaan tällä hetkellä taloudellisia edellytyksiä aiemmille tapahtumille kunniaa tekevän tilaisuuden järjestämiseen ole olemassa. Tilanne toivon mukaan kuitenkin nyt paranee Amigan suunnitelmien selviämisen ja uusien developer-työkalujen julkistuksen myötä. Erityisen toivottavaa olisi saada yhdistyksen tämän vuoden osalta tavoitteestaan jälkeen jäänyt jäsenmäärä takaisin vähintään entiselle tasolleen. Saku-tapahtuman toteutusmahdollisuuksien selvitystyötä on mallikkaasti hoitanut Terho Henriksson, joka tammikuussa nimitettiin yhdistyksen uudeksi tapahtumavastaavaksi.

Saku-lehden uuden web-painoksen taitto on siirretty päätoimittaja Anu Seiloselle, jotta hän saa pidettyä kaikki langat käsissään lehden monimutkaisen tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa. Hallitus kiittää Risto Mäki-Petäystä hänen vuoden jatkuneesta erinomaisesta työstään HTML-lehden toimittajana.

User Group Networkissa ei ole tällä hetkellä Suomen edustajaa edellisen edustajan Janne Sirenin lopetettua tehtävänsä. Yhteyshenkilö käyttäjäryhmien asioita ajavaan User Group Networkiin olisi todennäköisesti kuitenkin yhdistykselle erittäin hyödyllinen olemassa, joten kiireellisyysjärjestyksessä etusijalla olevien asioiden ja vastuullisten töiden tehtävänjaon selvittyä voidaan ryhtyä pohtimaan uuden edustajan nimeämistä.

Ajatuksesta uuden logon aktiivisesta etsimisestä yhdistykselle on toistaiseksi luovuttu. Nykyinen tuttu voimasammakko ei siis vieläkään ole kohdannut voittajaansa, mutta bittikarttakuvan muodossa oleva logo olisi syytä saada muunnettua vektorimuotoon, jotta sen skaalautuvuus ja käyttömahdollisuudet paranisivat.

Usein toivottua ja ehdotettua uutta lukijakyselyä ei saada vielä ainakaan Sakun huhtikuun numeroon, mutta kyselyn tekeminen seuraavaan numeroon on kuitenkin alustavan pohdinnan kohteena. Ajankohta kyselylle on tuolloin todennäköisesti otollisempi, sillä Amigan suunta ja kehitysnäkymät ovat ehkä silloin tarkemmin selvillä kuin nyt.

Kaivattujen kerhoiltojen järjestämiseen ei edelleenkään ole ollut aikaa eikä henkilöresursseja käytettävissä, mutta kunhan kiireellisten yhdistystehtävien hoito on ensin saatu vietyä päätökseen, voidaan tutkia mahdollisuutta ensimmäisen kerhoillan pitämiseen Oulussa. Suurin hankaluus on tarkoitukseen sopivien tilojen löytämisessä, sillä niiden tulisi järjestyä ilman merkittäviä kustannuksia yhdistykselle.

Esitettiin pohdittavaksi mahdollisuuksia tilisiirtolomakkeiden lähettämiseen jäsenille aina uuden tilikauden vaihduttua seuraavan vuoden jäsenmaksun mahdollisimman helppoa hoitamista varten. Käytännön toteutus ja hankkeen kannattavuus työmäärään nähden vaativat vielä miettimistä, mutta alustavissa pohdinnoissa ajatus sai kuitenkin positiivisen vastaanoton.

Yhdistyksen nykyisessä kirjanpitojärjestelmässä jäsennumerot määräytyvät liittymisjärjestyksessä, joten ne vaihtuvat vuosittain aina jäsenyyden uusimisen yhteydessä. Käytäntö todettiin kirjanpitotarpeisiimme riittäväksi, joten sitä ei tulla muuttamaan. Jäsenkohtaiset tietonsa saa jokainen halutessaan tarkistaa, kuten ennenkin, jäsenrekisterin ylläpitäjältä, joka tällä hetkellä on Tomi Jaskari.

Päätettiin järjestää Saku-rompun kakkospainoksen jäljellä olevan erän myynti postitse alkuperäiseen hintaan 40 mk/kpl plus postikulut. Myynnin järjestelyt sovitaan erikseen myöhemmin.

Pohdittiin saatua ehdotusta järjestää ulkomaisten shareware-ohjelmien rekisteröintejä kimppatilauksina. Todettiin, ettei yhdistys voi ainakaan nykytilanteessa ryhtyä ohjelmien rekisteröintejä välittämään. Ensinnäkin esteenä on resurssipula, vapaaehtoista ylimääräiseen jättiurakkaan ei löydy, ja toisekseen yhdistys ei voisi ottaa tilauksien välittämisestä lainkaan palkkiota yhdistysmuotoon liittyvien sääntöjen takia.

Yhdistyksen Internet-kotisivuille on ehdotettu käytetyn Amiga-tavaran osto- ja myyntipalstaa. Kaupankäyntisivun toteuttaminen ja ylläpito on kuitenkin varsin kaukana yksinkertaisesta tehtävästä. Sivuilla pitäisi olla jatkuva valvonta, ja ilmoitusten pitäisi kulkea tarkastajan kautta, jottei niille pääse mitä tahansa tekstiä esille. Lisäksi vastaan saattaisi tulla myös tilaongelma, sillä jo ennestäänkin kookkaiden kotisivujen vaatima levytila rajoittaa ylimääräisten palvelujen paikallista toteuttamista. Yhdistys ei siis rajallisine voimavaroineen pysty kauppapaikkaa järjestämään, mutta jos joku yksityinen perustaa asiallisen ja luotettavan palvelun omille kotisivuilleen, ei linkin saaminen sinne yhdistyksen linkkisivuilta ole lainkaan mahdoton ajatus.

Kotisivujen webmasterointi on maaliskuussa siirretty Jarmo Piipolle. Hallitus kiittää Janne Siréniä Jarmolle antamastaan mittavasta käyttöopastuksesta webmasterointia varten viime vuonna luomiensa kotisivujen ylläpitojärjestelmän ja apuohjelmien käyttöön.

Hallitus kiittää myös itseään ahkerasta yhdistysasioiden selvittelystä keskenään sähköisten viestimien välityksellä, sillä tähän mennessä puolisen vuotta kestäneen kautensa aikana uusi hallitus on käynyt painokasta keskustelua jo peräti 1393 sähköpostiviestin verran.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta kiitos Anu Seiloselle.