Hallituksen kokous 5/1999
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                  KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 1999-2000
                               9.1.2000

HALLITUKSEN KOKOUS 5/99


AIKA      20. syyskuuta - 31. joulukuuta

PAIKKA     Internet-postituslista

LÄSNÄ      Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Timo Kemppaala
        Oliver Kruusi
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Janne Pikkarainen
        Anu Seilonen
        Tapani Tanskanen
        Paula-Christiina Wirtanen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä postituslistallaan 20.9.-31.12.1999 käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen postituslista tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin. Listalla oli 1.1.2000 saakka myös Janne Sirén, vaikka hän ei enää kuulunut varsinaisesti hallitukseen.

2

Käsiteltyjä aiheita

Yhdistyksen kahden edellisen tilikauden tilinpäätösasiakirjojen kirjoittaminen ja tarkastus ovat yhäkin tekemättä tilinhoidosta vastaavan henkilön muiden kiireiden vuoksi. Siksi ei ole myöskään ollut mahdollista järjestää suunniteltua ylimääräistä yhdistyskokousta vastuuvapauden myöntämistä varten aiemmille hallituksille ja vastuuhenkilöille. Alkuvuoden kaikkein tärkein tavoite onkin saada asiakirjat ajan tasalle ja kokous järjestettyä päätösten virallistamiseksi.

Yhdistyksen Internet-kotisivujen webmasterointi on lokakuussa siirretty Janne Pikkaraiselle. Hänen mahdollisuutensa hoitaa tehtävää ovat kuitenkin syksyn aikana oleellisesti heikentyneet, joten seuraava muutos tilanteeseen tulee todennäköisesti jo vuoden 2000 tammikuussa. Tehtävä siirtyy tuolloin ilmeisesti Jarmo Piipolle.

Sakunetin tulevaisuudennäkymiä selviteltiin pienellä tilannekyselyllä Sakunetin BBS-viestialueella. Kysely epäonnistui, sillä vastauksia tuli vain kolmelta SysOpilta. Vaikka tuloksista ei voikaan mitään varmaa purkkimaailman tilanteesta päätellä, on kuitenkin varsin mahdollista, että pieni aktiivinen joukko jatkaa vielä ainakin toistaiseksi Sakunetin ylläpitoa. Toisaalta purkkien jatkamisesta riippumatta yhdistyksen koko jäsenistön (ja amigistien yleensäkin) saamista mukaan myös Internetin käyttäjiksi pidetään toivottavana.

Aloitettiin taustaselvittely ja tilannearviointi siitä, onko yhdistyksellä riittävästi resursseja käytettävissään mahdollisen Saku 2000 -tapahtuman järjestämiseen. Lopullista päätöstä järjestämisestä ei voida tehdä ennen laajojen selvitystöiden valmistumista. Todettiin kuitenkin kaikkien keskusteluun osallistuneiden toivovan, että tapahtuma voitaisiin pitää.

Paikkakuntakohtaisten kerhoiltojen järjestämistä pidettiin mahdollisena, mikäli tarkoitukseen sopivia tiloja ja asiansa todella osaavia järjestäjiä löytyy. Vaatimuksena yhdistyksen nimissä pidettäville tilaisuuksille tietysti on, että toiminta on kaikkien taiteen sääntöjen mukaista ja antaa kaikille tilaisuudessa kävijöille yhdistyksestä hyvän ja ammattimaisesti organisoidun kuvan.

Ideaa yhdistyksen omista kerhotiloista pidettiin hyvänä, mutta tilat vaatisivat runsaasti ylimääräistä aikaa omaavan, luotettavan vastuuhenkilön huolehtimaan niiden siisteydestä, turvallisuudesta, käytön ja käyttäjien asiallisuudesta jne. Lisäksi tilojen tulisi olla ainakin kohtalaisen edustuskelpoiset, joten niiden saaminen ilman kohtuuttoman suurta rahallista panostusta on epätodennäköistä.

Saku-lehden levykeversion ulkoasun päivitys on ollut jälleen tapetilla, ja asian tärkeydestä ei ole epäilystäkään, onhan nykyinen lehtikoodi kieltämättä selvästi vanhentunut, Janne Sirénin tekemiä toiminnallisia parannuksia lukuunottamatta. Tehtävä on kuitenkin erittäin vaativa, eikä yhdistyksen voimavaroja haluta sitoa siihen ainakaan nykytilanteessa. Uusi lehtikoodi voidaan tietysti teettää myös ulkopuolisella vapaaehtoisella, mutta tuloksen laadun ja toimivuuden lisäksi ohjelman tekijän täytyy pystyä takaamaan myös sitoutuvansa ylläpitämään ja aina tarvittaessa päivittämään ohjelmaa, jos muutoksille on kysyntää. Ohjelmointityö on nimittäin palveluammatti, eikä suinkaan kertaluonteinen rakennusprojekti.

Sakun HTML-version rakenne ja ulkonäkö päätettiin uusia täysin, ja varmistaa uuden ja entistä vaativamman HTML-lehden tekemiselle olevan riittävästi työaikaa käytettävissä luopumalla kokonaan AmigaGuide-version julkaisusta. Todettiin, ettei ohjeita artikkelien lähettämisestä toimitukseen tarvitse muuttaa muilta osin kuin että deadlinen noudattamisen tärkeys korostuu, jotta lehden molemmat julkaisumuodot saadaan täydellä varmuudella ilmestymään samana päivänä.

Yhdistyksen Internet-kotisivuille on ehdotettu monenlaisia uudistuksia. Janne Pikkarainen esitti tietokantapohjaisten palvelujen tarjoamista, esimerkiksi uutispalvelun tai ilmoitustaulun voisi toteuttaa kyseisellä tekniikalla varsin edustavasti ja monipuolisesti. Harmi kyllä tekniikan luotettavuus ei ainakaan nykyisellään vakuuttanut, ja vaikka tietokanta olisikin vain pieni osapalvelu kotisivuillamme, olemme silti vastuussa sen sisällöstä ja toiminnasta. Jäämme siis odottamaan varmatoimista tietokantaratkaisua, ennen kuin liitämme sellaisen mukaan sivustoomme.

Taannoin julkaisujen Päivän namupalojen paluuta kuvioihin on toivottu. Työhön sitoutumaan valmiita kirjoittajia vain ei ole, joten epävarmasti toimivaa palvelua emme voi hyväksyä. Lisäksi jos namupaloja joskus alettaisiin tehdä uudestaan, olisi ehkä parempi ettei enää puhuttaisi päivän tai edes viikon namupaloista, vaan niitä julkaistaisiin sitoutumatta aikatauluun.

Pohdittiin saatua ehdotusta osallistua bannerien vaihteluun eri web-sivustojen kesken. Liikennemääriä ja julkisuutta ajatellen se olisi tietysti positiivinen ajatus, mutta jouduimme toteamaan, ettemme halua muuttaa etusivumme ilmettä niin oleellisella tavalla, vaan haluamme säilyttää sen tyylikkään asiallisena ja puhtaana ylimääräisestä "krääsästä".

Yhdistyksen pikkujoulujen tapahtumavastaavaksi valittiin Timo Kemppaala, ja tiedotuksesta huolehti hallituksen luvalla Janne Sirén. Janne auttoi myös suurelta osin varsinaisissa järjestelyissä. Tapahtumassa ei ollut yhdistyksen puolesta kuvaajaa, ja vastaisuudessa tapahtumien dokumentointi ja erityisesti kuvaaminen onkin otettava jo etukäteen suunnittelussa huomioon.

Hallituksen varajäsen Valtteri Murto siirtyi vuoden 2000 ensimmäisessä palvelukseenastumiserässä suorittamaan varusmiespalvelustaan.

Esitettiin huoli DOT:n Amiga-aiheisen sähköpostilistan keskustelun tasosta listalla välillä esiintyneiden loukkaavaan sävyyn kirjoitettujen viestien takia. Vaikka yhdistyksellä ei listan toimintaan sananvaltaa olekaan, ehkäpä voisimme vaikka pyytää listan ylläpitoa julkaisemaan listalle sellaisen ohjetiedoston tai FAQ:n kuin joillakin news-ryhmillä on ollut, dokumentin jossa sanellaan listan viestiliikenteen säännöt. Amiga-postilistan tilanne kuitenkin onneksi rauhoittui, joten päätimme jäädä seuraamaan tilannetta.

Yhdistyksen entinen varapuheenjohtaja Janne Sirén on aikaa ja vaivaa säästämättä toiminut koko syksyn ajan yhteistyössä uuden hallituksen kanssa ja antanut meille korvaamattoman arvokasta konsultointiapua työssämme. Väsymyksestä huolimatta hän on jaksanut valppaasti selittää kulloisellekin ruorimiehelle, mihin suuntaan yhdistyslaivaa pitää ohjata ja opettanut, miksi jonkun on aina oltava keulassa tähyilemässä eteenpäin ja huutamassa tarvittaessa "Jäävuori edessä!". Hallitus kiittää Jannea ja lupaa muistaa, ettei tämä purkki suinkaan ole uppoamaton, vaan pysyy pinnalla ainoastaan siten että miehistö omistautuu ihan tosissaan jokaiseen saamaansa tehtävään.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta kiitos Anu Seiloselle.