Vuosikokouksen 2010 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 25.9.2010

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2010


AIKA   25. syyskuuta kello 13.38 - 13.53

PAIKKA  Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö, Uusikatu 2
     
LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Tapio Koivuniemi, sihteeri
     15 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.38.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2009-2010 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2009-2010 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2010-2011 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus. Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin voimassaolevan yhdistyslain tarkoittamaksi toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin pikkujoulujen järjestämisestä. Sovittiin päivämääräksi lauantai 13.11. ja paikaksi Oulu. Tarkempi tapahtumapaikka on vielä avoin, mutta tavoitteena on saada käyttöön maksuton tila esimerkiksi Oulun seudun ammattiopistolta. Hätätapauksessa voidaan ottaa myös maksullinen vuokratila.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53.

Anu Seilonen Tapio Koivuniemi
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mirva Luukkainen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Anu Seilonen, Tapio Koivuniemi, Veli-Matti Niska, Tuulia Kotilainen, Lasse Niska, Kalle Laurinaho, Petteri Valli, Mirva Luukkainen, Petri Ruokolainen, Ismo Keskikukko, Ari Typpö, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Sirpa Pöyhönen, Timo Karjalainen, Kimmo Kannala, Krzystzof Stec.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          16.9.2010


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 25. syyskuuta kello 13.30 alkaen.
Tilaisuus on ilmainen ja avoinna kaikille, jäsenyys ei ole välttämätön.
Paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia, pikkupurtavaa ja leppoisaa
seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.00 alkaen, tarjolla myös
muuta ohjelmaa. Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200
-tietokoneet ja videotykit, useita MorphOS-järjestelmiä, AmigaOS 4 sekä
koteloitu Minimig-tietokone.

Kokous on Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikössä osoitteessa
Uusikatu 2 (myös Isokatu 1), luokassa F134. Oulun seudun karttapalvelusta
http://kartta.ouka.fi tai Google Mapsista http://maps.google.fi voi hakea
kokouspaikan sijaintia osoitteella. Lähestymisopas kokouspaikalle löytyy
yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://saku.amigafin.org. Sinne
päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Sähköpostitse
lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.


Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2009-2010
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2009-2010

Yhdistys järjesti pikkujoulut Oulussa marraskuussa 2009. Tapahtumassa oli esillä useita classic-Amigoita, kaksi Mac miniä MorphOS-käyttöjärjestelmällä, SAM440ep ja Minimig. Ohjelmassa oli perinteistä pelailua sekä laitteisiin ja käyttöjärjestelmiin tutustumista. Myös Gentle Eye myyntipöytineen palasi Ouluun muutaman vuoden tauon jälkeen. Tapahtumassa kävi yhteensä 24 henkilöä.

Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin. Foorumi siirrettiin kesäkuussa 2009 uudelle palvelimelle ja samalla foorumin ohjelmisto päivitettiin uusimpaan versioon. Foorumin ylläpitäjiä lisättiin.

Saku-foorumin ja kotisivujen ylläpitoa jatkettiin.

Saku-lehden numero 50 ei ole ilmestynyt.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on jatkanut laskuaan. Yhdistyksen rahatilanne on tästä huolimatta edelleen hyvä. Kauden tilinpäätös oli n. 290 euroa alijäämäinen.

Vuosikokous 2010 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2009-30.6.2010. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenani on riippumattomana tilintarkastajana antaa tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta sekä hallinnon tarkastuksen osalta tarvittaessa esittää tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvelvollisille.

Tilintarkastuksen olen suorittanut Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kohtuullisen varmuuden saavuttaminen siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat olennaisilta osin oikein laaditut ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden suunnitteleminen ja valitseminen perustuvat tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vahingosta tai väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten.

Lausunto

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 289,59 euroa, antaa kirjanpitolain ja muun noudatetun tilinpäätössäännöstän mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Tampereella 20. syyskuuta 2010

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2010-2011
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010-2011

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa hallituksessa.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää ainakin yksi tapahtuma Oulussa ennen seuraavaa vuosikokousta, esimerkiksi pikkujoulut vuoden lopulla. Yhdistys yrittää myös aktivoida muiden paikkakuntien harrastajia järjestämään tapahtumia. Jäsenmaksujen hankintaa pyritään tehostamaan jäsenmaksukampanjan avulla. Kampanjan suunnittelu ja toteutus jää hallituksen tehtäväksi.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2011.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2010-2011
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2010-2011

Yhdistyksen rahavarat ennen vuosikokousta ovat 1023 euroa 93 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat alle 100 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä jatkaa laskuaan, päättyneellä kaudella jäsenmaksuja saatiin enää neljä. Jäsenmaksukampanja on tarpeen, mikäli yhdistykselle halutaan tuloja. Muita tulonlähteitä ei käytännössä ole.

Nykyiset varat riittävät yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Liite 7 - Hallitus 2010-2011

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Varajäsenet: