Vuosikokouksen 2013 pöytäkirja
hakemistoon

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 14.9.2013

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2013


AIKA		14. syyskuuta kello 13.05 – 13.16

PAIKKA 		Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö, Uusikatu 2, luokka F134

LÄSNÄ 		Anu Seilonen, puheenjohtaja
		Sirpa Pöyhönen, sihteeri
		11 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.05.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sirpa Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Antti Mustakangas ja Ismo Keskikukko. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilikauden 2012-2013 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2012-2013 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2013-2014 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin voimassaolevan yhdistyslain tarkoittamaksi toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.16

Anu Seilonen Sirpa Pöyhönen
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Antti Mustakangas Ismo Keskikukko
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Mirva Luukkainen, Petteri Valli, Petri Ruokolainen, Ari Typpö, Kalle Laurinaho, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Tapio Koivuniemi, Janne Sirén, Ismo Keskikukko, Antti Mustakangas, Sirpa Pöyhönen, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          5.9.2013


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 14. syyskuuta kello 13.00 alkaen.
Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
  toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Yhdistys järjestää kokouksen jälkeen, kello 14.00 alkaen pelitapahtuman.
Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200 -tietokoneet 
sekä mahdollisuus tutustua uuden sukupolven järjestelmiin. Tapahtuma on
ilmainen ja avoinna kaikille, jäsenyys ei ole välttämätön.

Kokous ja pelitapahtuma järjestetään Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin
yksikössä osoitteessa Uusikatu 2 (myös Isokatu 1), luokassa F134. Lisätietoja
paikasta ja tapahtumasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja.
Sähköpostitse lisätietoja saa osoitteesta suomenamigakayttajat@gmail.com.


Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 – Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2012-2013

Edellisen vuosikokouksen alla päätettiin painattaa edustustuotteeksi yhdistyksen T-paitoja. Logokilpailun järjestäminen oli alun perin jäänyt hallituksen tehtäväksi. Juha Korhonen kuitenkin suunnitteli Petteri Vallin ideoiden pohjalta logon, joka osui heti kohdalleen, joten logokilpailua ei järjestetty. Ensimmäinen 50 kappaleen erä T-paitoja painatettiin syyskuussa 2012, ja ne myytiin loppuun Saku 2012 -tapahtumassa.

Omana tapahtumanaan ja aiempia vuosia isommalla panostuksella markkinoitu Saku 2012 järjestettiin samana päivänä vuosikokouksen jälkeen. Tapahtuma oli yhdistyksen viime vuosien aiempien tapahtumien mittapuulla menestys. Arviolta 70 kävijää ympäri Suomen saapui ihastelemaan sisältöä, joka lopulta oli järjestäjillekin pienoinen yllätys, kun spontaanisti paikalle saapuneet vieraat toivat mukanaan erikoisiakin laitteita.

Vuoden 2012 Kansallinen pelipäivä oli 10.11.12, ja Karhukuntien mediapajahankkeesta yhdistystä pyydettiin mukaan teemapäivän Sekaisin Peleistä 2012 -tapahtumaan Porin keskustan nuorisotalolla. Esa Lyttinen ja Tommi Kanerva esittelivät Amiga- ja Commodore 64 -pelejä pienessä mutta mukavassa tapahtumassa, joka keräsi vieraskirjaan parikymmentä nimeä.

Yhdistys osallistui toistamiseen Vectorama-verkkopelitapahtumaan Oulussa kesäkuun alussa 2013. Tapahtuman alla painatettiin myös uusi 60 paidan satsi yhdistyksen T-paitoja, joista osa myytiin tapahtumassa ja postitse ja loput jätettiin myytäväksi Saku 2013 -tapahtumassa. Yli 50 vieraskirjakuittauksen ja noin 300 osallistujan tapahtuma oli menestys. Päälavalla nähtiin yksi Amiga-pelikilpailu, ja pienempiä pelikilpailuja järjestettiin koko tapahtuman ajan.

Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin viimeinkin Saku #50 perjantaina 21.6.2013, tasan 20 vuotta SAKU #1:n ilmestymisestä ja seitsemän vuotta edellisen numeron jälkeen. Lehti päivittyi vielä muutaman jutun osalta, ja lopulliset levityspaketit laitettiin jakoon 7. heinäkuuta.

Saku-foorumin ja kotisivujen ylläpitoa jatkettiin. Yhdistyksen sähköpostiosoite oli perustettu Gmail-palveluun jo aiemmin, ja nyt tiliä hyödynnettiin yhdistyksen YouTube-tilin perustamiseen. Videoita lisätään sivustolle vähitellen.

Vuosikokous 2013 järjestetään lauantaina 14. syyskuuta Oulussa.

Saku 2013 -tapahtuma järjestetään lauantaina 21. syyskuuta tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

TOIMINNAN TARKASTUSKERTOMUS

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2012-2013. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta.

Tampereella 8.9.2013

Antti Siren

Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2013-2014

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Mennyt kausi on ollut yhdistykselle harvinaisen työn- ja tapahtumantäyteinen, joten hengähdyshetkikin on suotavaa. Toisaalta Saku 2013 –tapahtuman vieminen pääkaupunkiseudulle avaa jälleen mahdollisuuden aktivoida toimintaa muualle maahan, kun juhlavuoden suuri tapahtuma on saatu pidettyä.

Esimerkiksi Tampereella on viimeksi järjestetty tapahtuma vuonna 2004, joten vuonna 2014 tästä tulisi kuluneeksi tasan 10 vuotta. Pikkujoulut on pidetty viimeksi kolme vuotta sitten, ja Winter/Summer Games 2007. Tässä muutamia ideoita, joita voidaan herätellä tulevalla kaudella.

Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla, ja tästä tullaan pitämään kiinni jatkossakin.

Yhdistyksen painattama T-paita oli nopeasta tilausaikataulusta huolimatta pieni menestys. Toinen paitatilaus voidaan järjestää, kun ajankohta on sopiva ja tilaajia on saatu tarpeeksi kohtuuhintaisen paidan teettämiseen.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2014.

Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2013-2014

Yhdistyksen tilikausi oli kolmatta kertaa peräkkäin ylijäämäinen, tällä kertaa mukavat 226 euroa. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat 1580 euroa.

Tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ovat Saku 2013 –tapahtuman tilavuokra 680 euroa, tapahtumaan edustustuotteiksi teetetyt logotarrat 95 euroa ja hiirimatot 112 euroa sekä pienet tarvikehankinnat tapahtumaa varten, kaikki yhteensä arviolta 900 euroa.

Arvioituja tuloja ovat jäljellä olevien paitojen myynti 165 euroa sekä tarrojen ja hiirimattojen myynti 400 euroa. Saku 2013:n jäsenmaksutavoitteena on 40 jäsenmaksua, mikä tekisi 400 euroa. Edellä mainitut tulot olisivat yhteensä 965 euroa, jolloin tilikausi olisi jo voitollinen, ja tapahtumien ulkopuolella saadut jäsenmaksut kasvattaisivat sitä.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on n. 60 maksanutta jäsentä, joista parikymmentä on uusia. Tilikaudella saatiin ennätykselliset 49 jäsenmaksua, joista 22 Saku 2012 –tapahtumassa. Osatekijöinä ovat myös aktiivinen yhdistyksen mainostaminen ja osallistuminen muihin tapahtumiin kuten Vectorama ja Taiteiden yö. Mikäli nousu jatkuu Saku 2013 –tapahtumassa, yhdistyksen taloudelliset toimintaedellytykset näyttävät hienolta.

Nykyiset varat riittävät erinomaisesti yhdistyksen toiminnan jatkamiseen.

Liite 7 - Hallitus 2013-2014

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 • Anu Seilonen, puheenjohtaja
 • Terho Henriksson, varapuheenjohtaja
 • Kimmo Vääriskoski, sihteeri
 • Teemu Kärkkäinen
 • Kalle Laurinaho

Varajäsenet:

 • Tomi Jaskari
 • Kimmo Kannala
 • Tapio Koivuniemi
 • Petteri Valli